Site-ul este in procesul de reorganizare!
Ne cerem scuze pentru inconvenienta provocata si pentru eventualele probleme legate de comenzile deja plasate.

Termeni şi condiţii de utilizare

Folosind site-ul www.NobileVinuri.ro (denumit în continuare şi NobileVinuri.ro), sunteţi implicit de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare, nu folosiţi site-ul NobileVinuri.ro. NobileVinuri.ro îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile de Utilizare oricând consideră necesar, fără notificare prealabilă. Versiunea în vigoare a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare este disponibilă în permanenţă pe site. Verficaţi această pagină periodic, pentru a lua cunoştinţă de eventualele schimbări. Continuarea folosirii site-ului după schimbarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare implică acceptarea modificărilor efectuate şi a noilor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

ANPC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Informaţii generale

Prin site înţelegem colecţia de informaţii obţinută prin accesarea adresei de web NobileVinuri.ro

Acest site este proprietatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. care îl întreţine şi îl administrează:

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L.

Adresa: Bd. Timişoara, nr. 85, bl. M42/46, sector 6 , Bucureşti, cod postal 061326
Nr. inreg. Reg. Com.: J40/552/2011
CUI: RO 27927492
IBAN: RO74 OTPV 1120 0037 7515 RO01
Banca: OTP Bank, agenţia Bd Timişoara, Bucureşti

Toate preţurile afişate pe site sunt exprimate în RON şi includ TVA (24%).
Datorită volumului mare de informaţii, caracteristicile şi disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Înregistrarea ca membru, parola şi comportamentul ca membru.

Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat să vă alegeţi un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Sunteţi responsabil(ă) de păstrarea în siguranţă a parolei de acces ca membru al site-ului nobilevinuri.ro, orice activitate desfăşurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastră.
Sunteţi de acord să ne înştiinţaţi imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.
Sunteţi pe deplin în cunoştinţă de cauză ca orice informaţie, date, text, fotografii, grafică etc conţinute în acest site sunt responsabilitatea acelei persoane/entităţi de la care provine. În aceste condiţii nu putem sub nici o formă, direct sau indirect, fi făcuţi responsabili pentru conţinutul site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informaţii trunchiate, incomplete sau greşite sau pentru orice consecinţe ale utilizării acestora.

Politica de confidenţialitate

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP/serie şi număr CI), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta;

rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta;

pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii;

scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client persoană fizică şi-a exprimat consimţământul ca S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. să colecteze si să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client persoană fizică are dreptul de a obţine de la S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L., printr-o cerere scrisă, semnată si datată, în mod gratuit:
  • Confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
  • După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  • Notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Oricare Membru sau Client persoană fizică are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, prin transmiterea către S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client persoană fizică are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare prin transmiterea către S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. a unei cereri întocmită in formă scrisă, datată şi semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. poate să colecteze involuntar şi alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri) furnizaţi de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. pentru a îmbunătăţi serviciile oferite Clienţilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepţie face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acţiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. şi/sau al eventualilor terţi cu care S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. are contracte de parteneriat în acel moment.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale si să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, si renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat iniţial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Politica de confidenţialitate S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate si sa nu facă publică, sa vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepţie face situaţia în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. garantează ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la soluţionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conţine aceste date.

Căutări

Toate funcţiile de căutare oferite de NobileVinuri.ro sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în scopul sporirii funcţionalităţii site-ului. NobileVinuri.ro nu colectează informaţii personale în urma operaţiunilor de căutare, dar poate păstra şi analiza istoricul căutărilor efectuate, în scopul de a identifica interesele clienţilor şi de a îmbunătăţi serviciile oferite acestora.

Hyperlink-uri şi alte site-uri

NobileVinuri.ro poate include în site link-uri către alte site-uri, aflate sau nu în proprietatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L.. nobilevinuri.ro nu poate fi, în nici o circumstanţă, responsabil pentru conţinutul acestor site-uri.

Greşeli de tipărire

NobileVinuri.ro şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare în ceea ce priveşte preţurile, caracteristicile sau imaginile produselor. În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din cauza unor astfel de erori, nobilevinuri.ro îşi rezerva dreptul de a anula comanda respectivă şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea apărută.

Imaginile produselor sunt cu titlu informativ. Este posibil ca in unele situatii sa difere usor fata de imaginea reala a produsului.

Utilizarea site-ului de către persoane sub 18 ani

NobileVinuri.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Acestea, deşi nu pot fi împiedicate, nu deţin totuşi dreptul de a trimite sau posta informaţii în nobilevinuri.ro, de orice natură ar fi acestea. Orice astfel de operaţie va fi executată prin intermediul reprezentantului legal al minorului.

Promoţii si concursuri

Noi ne stabilim singuri regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu sau alte mijloace de comunicare publică sau privată. De promoţii beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. De asemenea promoţiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoţia este validă şi numai în limita stocului disponibil.
Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoţie şi o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Preţul produselor

Preţurile sunt afişate pe site în lei şi anume: LEI (RON) cu TVA.

Plata produselor

Produsele comandate rămân proprietatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. până în momentul achitării integrale a sumelor de plată.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. îşi rezervă dreptul de a nu accepta comenzi şi/sau livrări de la anumiţi clienţi şi/sau către anumite adrese.

Date personale

Pe site-ul NobileVinuri.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către http://www. nobilevinuri.ro
şi furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Securitatea informaţiilor

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. SC GALS BUSINESS TRADING SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul si nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mail-urile expediate de NobileVinuri.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Garantăm securitatea şi confidenţialitatea, dar nu garantăm securitatea sau stabilitatea software.

Responsabilităţi privind produsele şi serviciile

Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor. S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L.. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţă S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. în maximum 48 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta sa fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluţionare.

În cazul în care produsele nu se pot livra sau suferă defecţiuni pe timpul livrării, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de societatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L., dar nu si alte despăgubiri.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv, S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. îşi asumă dreptul de a nu onora comanda în cazul în care respectivul produs nu este aprovizionat momentan. Clientul va primi înapoi banii încasaţi de societatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. pentru respectiva comanda.

Declinarea garanţiilor si limitări ale responsabilităţilor

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu oferă nici o garanţie utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informaţiilor publicate sau securitatea serviciilor sale.

Conţinutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este proprietate a firmei S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. şi a partenerilor săi şi a fost alcătuit în colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

Site-ul NobileVinuri.ro şi materialele aferente sunt oferite “aşa cum sunt” şi “atât cât sunt disponibile”.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu sunt utilizate în scopul căruia sunt destinate in mod obişnuit.

De asemenea, S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu oferă nici o garanţie în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor, întârzierea informaţiilor sau securitatea aplicaţiilor sale.

S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale. Nu răspundem pentru nici o paguba de-a voastră, de orice fel.

Politica de preţuri. Transportul produselor.

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.
S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L.

Litigii

Orice tentativă de acces neautorizat asupra site-ului NobileVinuri.ro şi orice încercare de frauda va fi raportată fără întârziere autorităţilor competente. Toate litigiile vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă litigiul nu poate fi soluţionat pe acel amiabilă, sau una din parţi renunţă la soluţionarea pe cale amiabilă, litigiul se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă si obligatorie. Forţa majoră invocată şi probate de una din părţi în condiţiile legii, exonerează părţile de obligaţii - cu excepţia obligaţiei de plată pentru serviciile prestate până la apariţia ei - pe întreaga durată a forţei majore.

COPYRIGHT

Întregul conţinut al site-ului NobileVinuri.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul S.C. GALS BUSINESS TRADING S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Dispoziţii Finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Prelucrare date cu caracter personal: S.C.GALS business trading S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.19145